Kraklé

Tonalite

Série „Kraklé“ se vyrábí z glazované kameniny a patří do skupiny BIIa (norma UNI EN 14411) platných evropských předpisů. Kromě toho dlaždice splňují požadavky stanovené značkou CE.

Poptat tuto dlažbu